За нас

Този сайт е доста различен от масовия случай. Да, сайтът информира, както следва да бъде. Но сайтът е натоварен с мисия, която прави така, че всички останали очаквания от него да отстъпват назад. Става дума за формиране и запазване на историческата памет и съзнание на хората от град Елена.

Сайтът е важен инструмент на проект „ВРЕМЕ:ЕЛЕНА 1800-2020“. Тук ще намерите информация за проекта и хората, които го осъществяват и застават зад създаденото с имената и авторитета си. В същото време, ще можете в динамичен план, буквално всеки ден, да следите какво тези хора правят за постигане целите на проекта. Ще виждате резултатите от труда ни и как се създават продуктите на проекта.

Нещо много важно ! В сайта ще публикуваме имената на хората от града и извън него, които ни помагат с отношение и средства. Това са нашите спомоществователи. На тях дължим благодарност от сърце!

И най-важното, което сме приели като главно предизвикателство и за обект на усилията ни в полза на града. Сайтът ще покаже и ще пази върховите събития за всяка година от живота на град Елена. Ако успеем да постигнем това, ще считаме, че нашата мисия и дълг към града са изпълнени.

„Фондация ВРЕМЕ“

Граждански кръг „За Елена”