Обществен съвет

От началото на работата по проект „ВРЕМЕ:ЕЛЕНА 1800-2020“, т.е. месеците ноември-декември 2022г., работи състав на Обществен съвет, който по проекта се определяше като: „Общественият съвет е управителния орган на проекта. Той е изграден от участници в гражданската група за партньорство с „Фондация ВРЕМЕ“ и се приема за тяхно представителство на града“. Решенията на този състав на органа можете да видите тук.

На 13.12.2022г. първият състав на Обществения съвет преустанови съществуването си. Предстои формирането на нов състав на органа. Той ще работи с променен статут. „Общественият съвет става координиращ орган на проекта, а необходимите управленски функции се поемат от „Фондация ВРЕМЕ“. В състава на Обществения съвет влизат само представители на организациите- партньори на фондацията и делегирани представители по един или двама, на работните групи по проекта“.