Официален сайт на фондация Време!

Какво правим днес?

Към днес разполагаме със свободен достъп до:

Взети решения от проекта за най-значимите събития по години.